Dersaadet

dersaadet_kultur_ve_sanat_urunleri Çağdaş insanın ve toplumların zenginliği kültür, yaratıcılık ve başkalarıyla uyum içinde olan farklılığı diye tanımlanıyor.Türkiye ise, uygarlıklar beşiği ve kültürler mozayiği olarak dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer alıyor.
Bu zenginlik tarih öncesi çağlardan beri Anadolu ve çevresinde iz bırakmış büyük uygarlıklardan, Anadolu dışındaki Türk topluluklarının kültüründen ve Türk sanatını derinden etkileyen İslam sanatından kaynaklanıyor.

Bu sosyal-kültürel renklilik çağın özlemi olan farklılıkların uyumu düşüncesiyle de örtüşüyor.
Dersaadet Kültür ve Sanat Ürünleri , geçmişin bu sanatsal ve kültürel birikimini görsel olarak yansıtmayı amaçlıyor.
Dersaadet Kültür ve Sanat Ürünleri , çalışmalarıyla geçmiş yüzyıllardan yeni binyıla sunulan zengin bir sanat ve kültür mirasının belgelerini aktarıyor.
Bu sanatsal belgeler aynı zamanda insanlığın sahip olduğu ortak mirası ve evrenselliği ifade ediyor.
Gravür, Minyatür, Hat, Ebru gibi geleneksel sanatlardan çağdaş resme kadar uzanan geniş yelpazede, özel tasarım promosyonlar, armağanlar, plaketler, dekorasyon- da kullanılan boyutlu çalışmalar Dersaadet Kültür ve Sanat Ürünleri tarafından butik anlayışıyla tasarlanıp, uygulanıyor.